Sárospatak_MIXX

Megrendelő

Mesteriskola

Átadás éve

2010

Készítette: Győrffy Zoltán, Kállay Ferenc, Kecskés István Mester: Bán Ferenc

Tervünk a hely különleges értékét, a romokat, azok térbeli és időbeli összefüggéseit kutatja. Hogyan lehet a múlt örökségét megváltoztatás nélkül átörökíteni a holnapnak. Hogyan lehet a mindennapi élet részéve tenni, kultúránk időbeni dimenzióját, a múlt értékeit természetes módon megélni…

Műemlék-védelem 
A helytől és időtől függően gyakran változott a műemléki szemlélet. A műemlékhez való helyes viszonyunk a hely, és annak történelmének megismerésén alapulhat. Jelen és múlt tisztázása elkerülhetetlen a feladat, a rom megítéléséhez. A helyénvaló, arányos beavatkozás megtalálása elengedhetetlen a megfelelő tisztázó folyamatok nélkül.
lefedés 
Megfelelő építészeti válasz csak akkor adható, ha    tisztázzuk, hogy a rom mekkora területét szeretnénk védőtetővel fedni, mely részeit szükséges megvédeni. Egy nagy épület csak nehézségek árán illeszthető a jelenlegi szerkezetbe, illetve a területre feszített védőtető megépítésével a hely túlzottan hangsúlyossá válna, riválist teremtve a várnak, így aránytalanságot eredményezne. Nem tartjuk szerencsésnek plusz funkciókkal megnövelni a programot. Ezt tovább gyengítené a megépítés költsége, mely kétes értékű esztétikai, és nem indokolható városszerkezeti következményeket generálna. Ezért egy arányos megoldást javasoltunk.
restaurálás, konzerválás 
Hiszünk abban, hogy kötelességünk megmaradt értékeinket, felelősséggel, de szabadon használni. Azt változatlanul megőrizni, továbbadni. Van lehetőség a romok konzerválására úgy, hogy azt a közösség tovább használhassa, értékét ilyen módon tovább örökíthesse. A megfelelő állagmegóvással a rom változatlanul megőrizhető marad, miközben a jelenleg intenzíven használt park részévé válik. Nem szeretnénk a kiegészítés és elmagyarázás lehetőségével élni, nem építünk emlékművet a műemléknek.
Járószintek 
Az elmúlt évszázadok nyomán megőrződtek az egyes járószintek, mindezt magában rejti a rom. Múlt és jelen viszonyában ez fontos tény számunkra. Ezek bemutatása gazdag tériséget eredményezhet. Elkülöníthető a járószint és a pinceszint rétege. A kor szintjeit megidézhetjük a korban legtöbbet használt, jelenleg is nagy mennyiségben megtalálható Passaui tégla, jellegzetes, szürke színű, grafitos tégla töredékkel, vagy hozzá hasonló zúzalékkal.
Átjárhatóság
A romok bejárásához nem jelöltünk ki irányokat, szabadon a park részeként értelmeztük. A ma is élő, nyüzsgő várpark tereit belakják, a város hétköznapjaiban fontos szerepet tölt be. Ebbe a térbe kapcsoljuk be a romok környékét.
Jel vagy rejtőzködés 
A legfontosabb feladat, hogy súlyozzuk azokat az értékeket, melyek a helyhez kapcsolódnak, mert csak akkor fogalmazható meg világosan az emlékhely üzenete. Nem kívántuk semmilyen módon az eredeti épületet megidézni, rekonstruálni. Csak egy kapcsolódási pontot kerestünk a műhellyel, mely őszintén megidézheti annak jellegét. A fatorony, mint az építészet és a szobrászat határán egyensúlyozó műtárgy, így egy jelet generált, mely az ágyúöntő műhelyt jelöli ki, viszonyítási pontként az új tengely mentén.
Interaktív 

A látogató számára nem beszédes, üres rom megőrzése problémákat vett fel. Ezért a bemutatásnak olyan eszközét választottuk, ami több lehetőséget, változatos témát kínál a rom, illetve a műhely életének, az ágyúöntés műveletének, az itt élő, dolgozó emberek hétköznapjainak bemutatására. A látogató interaktív kapcsolatba kerül a történelemmel. Az ágyúöntő aknát felhasználva olyan vetítési technológiát alkalmaztunk, ami képes térben bemutatni az itt folyó életet, vagy hitelesen bemutatni az öntés technológiáját, sajátos szemszögből. Így a látogató figyelme fenntartató, számára a rom élővé, megélhetővé válik. A korabeli pinceszintet látogathatóvá tettük. Itt az egyes szinteket, rétegeket szeretnénk bemutatni, illetve szükségét érezzük, hogy minél több itt talált kőmaradványt, tárgyat a helyszínen mutassunk be. Az ide elhelyezett tárgyak csapóeső elleni védelmét üvegvitrinekkel biztosítottuk. Bár a terven ezt a teret nyitottként gondoltuk, lehetőség van üvegfödém használatával zárt kiállítótérként használni.
Városszerkezeti összefüggések
A városszerkezeti térstruktúrában elhelyezkedő romterület, egy jól meghatározható tengely mellett fekszik. Ez a tengely a plébániatemplomtól indul és délre a vár bejáratához tart. A rom felé haladva a várfalnál az a tengely megszakad. Érezhető, hogy ezt a déli városrészhez szükséges kapcsolni. A kiírásban meghatározott liftes kapcsolatot nem tartottuk hitelesnek, felesleges dinamikát generált, másrészt a tengely jellegét gyengítette. Ezért a tengely folytatását híd formájában gondoltuk, mely a déli kapuban fejeződik be. Itt ad lehetőséget a városrészhez, a Bodrog területéhez, illetve a várárokhoz kapcsolódni.
Szerkezetek, anyagok
A fatorony oszlopait, gerendáit markáns, a korabeli ágyúkiemelő ácsolat arányaihoz igyekeztünk igazítani, korhű fakötéseket használva. Anyagának tölgyet használnánk, az erezeteinek kiemeléséhez homokfúvással kezelnénk, felületkezelőszer mentesen építenénk be.

Az ágyúöntő gödör fedésére üveget használtunk. A szerkezetek kiváltására, a fatorony alapozására, független vasbeton pengefalat használtunk a rom falszerkezetének megóvása érdekében